Jesteś tutaj: Bip -> Szczegółowe zasady
Szczegółowe zasady

ZAPISY DO KLAS PIERWSZYCH, ODDZIAŁÓW ZEROWYCH I PRZEDSZKOLNYCH

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

KLASY 1

  1. karta_zgloszenia_dziecka_do_klasy_pierwszej_z_rejonu_szkoly.docx
  2. wniosek_przyjecia_dziecka_do_klasy_pierwszej_2019_2020_poza_obwodem_szkoly.docx
  3. terminy_klasy1.pdf

 

Termin składania wniosków – 01.03 – 22.03.2019

 

ODDZIAŁY ZEROWE

zgloszenie_do_0_-_rejon.docx

wniosek_przyjecia_do_oddzialu_0_-_poza_rejonem.doc

 Termin składania wniosków – 04.03.2019 do 18.03.2019

 

                                            REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

Zamieszczamy obowiązujące druki wniosków o przyjęcie dziecka do Przedszkoli Miejskich w Stargardzie.

https://www.stargard.pl/Karta-zgloszenia-dziecka-do-przedszkola-miejskiego

Terminy postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020

Termin Rodzaj czynności
od 04 marca 2019 r.

do 18 marca 2019 r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
od 19 marca 2019 r.

do 22 marca 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola  i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 157 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
03 kwietnia 2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
od 04 kwietnia 2019 r

do 09 kwietnia 2019 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w posatci pisemnego oświadczenie
12 kwietnia  2019 r. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych